Intervjuu Küsimused

50 parimat SSRS-i intervjuu küsimust ja vastust

30. oktoober 2021

Kui valmistute SSRS-i arendaja rolli jaoks intervjuule minema, kuid pole kindel SSRS-i intervjuu populaarsemate küsimuste osas, siis olete õiges kohas. Selles blogis anname teile enim küsitud SSRS-i intervjuuküsimused nii värsketele kui ka kogenud rollidele koos sobivate vastustega. Kerige mööda, et tugevdada oma ettevalmistust nende SSRS-i intervjuuküsimustega.

Sisukord

1). Mida tähendab SSRS? Selgitage selle omadusi.

SQL Server Reporting Service on serveripõhine tööriist, mis genereerib Microsoftilt aruandeid. See suudab koostada ja edastada mitmesuguseid trükitud aruandeid ning seda hallatakse veebipõhise liidese kaudu. Seda võib pidada äriteabe tarkvaraks.

Allpool on toodud SSRS-i funktsioonid:

 1. Oskab luua väga interaktiivseid Microsofti aruandeid
 2. Kasutab aruannete haldamiseks veebipõhist liidest
 3. Tarnib kohandatud aruandeid vastavalt oma nõuetele
 4. Saate luua graafikarikkaid aruandeid, nagu diagrammid, graafikud jne.
 5. Oskab koostada aruandeid mitmes vormingus, näiteks PDF, Word, Excel jne.
 6. SSRS on odavam, turvalisem ja kiirem.

2. Mida mõeldakse SSRS-i aruannete vahemälu tulemuste all?

The SSRS Aruannete vahemälu tulemused võimaldavad kasutajatel aruannetele kiiremini juurde pääseda ja neid vaadata. Need põhinevad SSRS-i aruande vormingul ja vahemälu aruanded on aruandlusserveris lubatud. Samuti on sisseehitatud vahemällu salvestamise võimalus. Kuid tavaliselt salvestab server vahemällu ainult ühe SSRS-i aruande eksemplari.

3. Nimetage erinevat tüüpi aruanded, mida saate SSRS-i funktsioone kasutades luua.

Siin on kõik erinevat tüüpi aruanded, mida saate SSRS-i abil luua.

 1. Parameetrilised aruanded
 2. Hetkevõtte aruanded
 3. Klõpsake aruannete kaudu
 4. Vahemällu salvestatud aruanded
 5. Sirvige ja uurige aruandeid
 6. Alamaruanded
 7. Ad hoc aruanded
 8. Lingitud aruanded

4). Millised on SSRS-i aruandlusraamistiku puudused?

SSRS-il on järgmised puudused:

 1. Äsja lisatud komponentide struktuuri ja funktsionaalsust on raske mõista
 2. Paljud kasutajad tunnevad end mõne muu aruandlustööriistaga rahul ega soovi ühelegi teisele aruandlustööriistale üle minna
 3. Suuremahulise aruandluse korral võib põhjus olla andmete kadumisel.

5. Millised on aruannete töötlemise erinevad etapid?

Aruande töötlemise kõik etapid on järgmised:

 1. Kompileerimine: analüüsib avaldisi SSRS-i aruande definitsioonides ja salvestab kompileeritud vormingu sisemiselt serverisse
 2. Protsess: Käitab andmestiku päringuid ja ühendab vahepealse vormingu andmete ja paigutusega.
 3. Renderdus: saadab töödeldud aruande renderduslaiendile, mis annab igale lehele mahutava teabe hulga. Samuti loob lehe aruande
 4. Eksport: ekspordib aruanded erinevatesse failivormingutesse.

6). Nimetage SSRS-is mõned konsooliutiliidid.

Mõned SSRS-i konsooliutiliidid on RSConfig.exe, RSKeyMgmt.exe ja RS.exe.

7. Kuidas luua SSRS-i aruannet?

Esiteks peate looma andmeallikad. Parameetrite ja aruande keha koostamiseks on vaja ühte või mitut andmekogumit. Järgmisena lisage tööriistakastist kõik vajalikud juhtnupud. See muudab selle andmekogumite konteineriks. Seejärel vormindage SSRS-i aruande põhiteksti lisatud juhtelemendid. Lõpuks kontrollige ja kinnitage SSRS-i aruande juurutamiseks.

8. Kuidas vähendada aruandlusteenuse andmearuannete üldkulusid?

Saame kasutada vahemällu salvestatud aruandeid koos hetktõmmise meetoditega, et vähendada aruandlusteenuse andmearuannete üldkulusid.

9). Millised on RDL-faili erinevad osad?

Allpool on toodud RDL-faili erinevad osad:

 1. Andmed: see sisaldab päringute kirjutamiseks kasutatavat andmekogumit ja on alati andmeallikaga hästi ühendatud
 2. Kujundus: see osa võimaldab koostada aruande tabeli- või maatriksvormingus. Peate lihtsalt pukseerima teabe, mida soovite kasutada.
 3. Eelvaade: see on vajalik aruande eelvaate kontrollimiseks pärast käivitamiskäsu täitmist.
Vaata ka 100 parimat võimalikku intervjuuküsimust ja vastust

10. Selgitage erinevusi tabeli- ja maatriksiaruande vahel

Tabeliaruanne on põhiline SSRS-i aruanne, kus iga veerg valitakse andmebaasist. Teisest küljest on maatriksaruanne risttabelivormingus ja seda kasutatakse neljas andmerühmas.

11. Millist andmetüüpi kasutatakse raadionupu parameetri tüübi loomiseks SSRS-i aruandes?

Raadionupu loomisel peate kasutama tõeväärtuslikku andmetüüpi. Kui kasutate aruandele päringu lisamiseks bititüübi veergu, minge jaotisse Parameetri atribuudid. Seejärel muutke andmetüüp tõeväärtuseks, muidu kuvatakse parameetri väärtuse tekstikast.

12. Millist programmeerimiskeelt kasutatakse RDL-failide loomisel?

RDL on XML-rakenduste laiendus ja seda kasutatakse SSRS-i aruandluseks. Need on kirjutatud XML-is (Extensible Markup Language).

13. Kuidas on kõige lihtsam anda parameetri väärtusi aruandes, mille parameetriks on kuu nimi?

Kui parameetrina on fikseeritud kuude nimede komplekt, tähendab see, et see aruandes ei muutu. Nüüd saame lisada kuude nimed staatiliste väärtustena. Kui aga parameetrite väärtused pidevalt muutuvad, on parem need lisada tabelivormingus. Seejärel kasutage päringuid, et kasutada neid SSRS-i aruande parameetritena. Need tavad aitavad teil aruandesse väärtusi lisada või sealt eemaldada ja mitte kogu aeg muudatusi teha. Lihtsalt lisage või eemaldage aruannetesse väärtused, mida päringuga saab koguda.

14. Millised on SSRSi olulised esiletõstmised?

Siin on kõik SSRS-i tähelepanuväärsed esiletõstmised:

 • Loodud aruannetega töötatakse sotsiaalsete, Exceli, XML-i või muude mitmemõõtmeliste allikate kaudu. Need võivad samuti hankida teavet ODBC ja OLE DB ühenduse tarnijatelt.
 • Saate koostada aruandeid erinevates struktuuristiilides, nagu vabastiil, ühtlane, graafiline ning diagrammid ja raamistiku struktuur.
 • Sellel on ka veebipõhised esiletõstmised, et igaüks saab veebis aruandeserveriga koostööd teha. Samuti saate aruandeid kontrollida elektroonilistes rakendustes.
 • Saate koostada suvalise arvu eksprompt SSRS-aruandeid, kasutades illustratsioone, pilte või mis tahes välist ainet ja kuvada need serveris
 • Kõiki SSRS-i aruandeid saab saata erinevates vormingutes, nagu XML, CSV, TIFF, PDF, Excel ja HTML.
 • Samuti annab see teile võimaluse osta aruandeid kliendi kirjavahetuse, kaasaskantava ja jagatud piirkonna jaoks
 • SSRS võib toetada SOAP-i, st lihtsa objekti juurdepääsu protokolli

15). Kas lingitud aruandega seotud RDL-koodi on võimalik redigeerida?

Ei, lingitud aruandega seotud RDL-koodi ei ole võimalik muuta, kuna lingitud aruandel ei ole oma RDL-koodi.

16. Millised on SSRS-i teenuste kasutamise eelised?

Allpool on toodud kõik eelised, mida saate Microsofti SSRS-teenuste kasutamisest saada.

 • SSRS võimaldab ristkauplemisaruandeid erinevates organisatsioonides ja seega on väga lihtne uurida täiendavaid aruandeid mitme dokumendirühmaga.
 • Lõplike aruannete koostamine muutub mitmemõõtmelise teabega SSRS-is kiiremaks
 • Andmete edastamine ettevõtjate ühendustele on kiirem ja annab paremaid valikuid.
 • Lisaks sellele, et SSRS on kiirem, on see ka odavam
 • SSRS-iga töötamiseks ei pea te olema spetsialist
 • Aruande vaikekujundaja on integreeritud Visual Studio.net-iga. See võimaldab teil koostada aruanded ja rakendused samas kohas.
 • SSRS-i turvalisus on rollipõhine ja seda saab rakendada nii kaustadele kui ka aruannetele
 • Tellimuspõhised aruanded saadetakse kasutajatele automaatselt.
 • Nii relatsiooni- kui ka kuubikuandmete kohta koostatakse aruandeid kiiremini
 • Ettevõttele antakse reaalajas teavet. Nii saate paremat otsustustuge.

17. Kuidas lisada SSRS-i aruandele kalendriparameetrit?

Samm 1. Looge uus parameeter nimega StartDate ja muutke selle nimeks KUUPÄEV/KELLAAEG

Samm 2. Valige vaikeväärtus ja kasutage avaldist ‘:=’ Täna, kui soovite määrata praeguse kuupäeva vaikeväärtuseks.

3. samm. Ärge määrake väärtusi jaotises Saadaolevad väärtused. Seda tuleks hoida vaikeväärtusena.

Need sammud aitavad teil määrata kuupäeva parameetri ja lubada kasutajal kalendrijuhtimise funktsiooni, kui aruannet serveris käitatakse.

18). Millised on SSRS-i erinevad andmeallikad?

SSRS-i erinevad andmeallikad on Oracle, ODBC, SQL-serveri analüüsiteenus jne. See kasutab muude allikate hulgas ka XML-i, aruandeserveri mudelit, SAP-i, Microsoft SQL Serverit.

19. Kirjeldage SSRS-i domeenis saadaolevaid eri tüüpi aruandluse elutsükleid.

SSRS-keskkond koosneb aruandluse elutsükli kolmest faasist. Need on:

  Aruande väljatöötamine: aruannete loomise see etapp koosneb struktureeritud aruannetest, mille loovad aruannete kujundajad.Aruannete haldamine: see etapp nõuab, et kasutaja kinnitaks ja tagaks DBA, st andmebaasi administraatori. Selles etapis kinnitatakse järgmised punktid:
  1. Aruande täitmisel optimeeritakse teabeallika täitmist.
  2. SSRS-aruannete planeerimise pidamine
  3. Aruannetele pääsevad ligi ainult heakskiidetud kliendid
  Aruande kohaletoimetamine:See faas tagab teile, et loodud ja täidetud aruanded jõuavad äriklientideni. Kui aruannetes tehakse muudatusi, naasevad need paranduste tegemiseks parendusfaasi.

20. Kuidas loote järjekorranumbri igale SSRS-i aruande kirjele?

Saate luua oma SSRS-kirjetele järjekorranumbri, kasutades reanumbrit. Seda saab teha kasutades Tablixi uut tühja veergu ja klõpsates avaldiste kirjutamiseks lahtrit, mis on pööratud avaldiste juurde.

21. Mida mõeldakse SSRS-i aruannete esitamise funktsiooni all?

Aruande renderdamine viitab mis tahes aruande andmete eksportimisele mis tahes vormingus. SSRS toetab mitut aruannete renderdamistehnikat, nagu Word, CSV, Excel, HTML jne.

22. Kui olete SSRS-i aruandes eraldanud andmed kahest andmekogumist, kuidas kuvada andmeid ühes Tablixis, ühendades need üheks veerguks?

Andmete kuvamiseks ühes Tablixis saate kasutada SQL-serveri otsingufunktsiooni. See otsib unikaalseid väärtusi sisaldavast andmekogumist vastavad väärtused ja ühendab kahe andmekogumi andmed. Pidage meeles, et andmekogumite ühendamisel peaks olema vähemalt üks sobiv veerg. Allpool on toodud funktsiooni Lookup süntaks, mida peate kasutama:

LookupSet(allika_avaldis, sihtkoha_avaldis, tulemuse_avaldis, andmestik)

23. Selgitage SSRS-i käsuviibautiliitide erinevaid tüüpe.

SSRS-iga on kaasas erinevad käsuviibautiliidid, mida saate arendajana kasutada aruandeserveri suunamiseks. Siin on kõigi SSRS-i käsurea utiliitide loend:

 • RSS-utiliit: see utiliit kasutab käsufaili nimega RS.exe. Võite kasutada RSS-i utiliiti, kui soovite midagi skriptitud välja mängida või aruandeserverisse aruandeid saata.
 • Powershelli cmdlet-käsud: see on mõeldud Powershelli CLI-ga suhtlemiseks. See toetab ainult SharePointi režiime ja installib SSRS-i rakenduste haldamiseks SSRS-teenuse ja puhverservereid. CMDletid on olulised, kui soovite CLI-ga suhelda. Enamik neist on kirjutatud C-keeles ja neil on funktsioonid, mis tagastavad .NET-objekti. Allpool on toodud Powershelli enimkasutatavad cmdletid:
  1. Get-Command
  2. Võta liikmeks
  3. Hankige abi
  4. Hangi-protsess
 • Utiliit Rsconfig: selleks kasutatav käsufail on rsconfig.exe. See toetab ainult natiivset täiustamisrežiimi. Seda kasutatakse skriptitud toimingute tegemiseks, nagu aruannete avaldamine, üksuste loomine aruandeserveri andmebaasides ning ühenduste loomine aruandeserveri ja aruandeserveri andmebaasi vahel.
 • RsKeymgmt utiliit: selle utiliidi jaoks kasutatav käsk on 'rskeymgmt.exe'. See on teatud tüüpi krüpteerimisvõtme haldustööriist, mida kasutatakse andmebaasi taastamiseks. Seda toetatakse ainult algses arendusrežiimis. Lisaks kasutatakse seda sümmeetriliste klahvide varundamiseks, reprodutseerimiseks, rakendamiseks ja kustutamiseks.
Vaata ka 100 parimat võimalikku intervjuuküsimust ja vastust

24). Miks peaks keegi otsustama oma järgmise projekti jaoks kasutada SSRS-i?

SSRS-i ja mitte ühegi teise aruannete koostamise platvormi kasutamisel on mitmeid eeliseid. Allpool toodud punktid ütlevad teile, miks peaks keegi oma järgmise projekti jaoks SSRS-i kasutama.

 • See on odavam ja kiirem kui teised aruandlusteenused
 • See loob tõhusaid aruandeid, mis sisaldavad andmeid Oracle'is, MS SQL Serveris või mõlemas.
 • SSRS-i kasutamiseks ei vaja te erioskusi ega koolitust
 • Kui soovite selles keskkonnas aruandeid luua, saate selle kiiresti integreerida Visual Studio.netiga
 • Arendajad peavad parameetrid määrama ainult üks kord ja kasutajaliides luuakse vastavalt vajadusele automaatselt.
 • SSRS-il on ka turvamehhanismid, mis on määratletud erinevate rollide järgi.

25. Mida mõeldakse SSRS-is alamaruande all?

SSRS-is võib alamaruandeid pidada põhiaruande täiendusteks, kuid need sisaldavad erinevat andmekogumist. Näiteks kui teil on klientide aruanne, saate luua alamaruande, mis näitab kõiki iga kliendi päringuid. SSRS-i alamaruanded on manustatud peamisse ossa, nagu ka põhiaruandesse. Kuid selles peate läbima täiendavad päringud ja parameetrid.

26. Kuhu te päringu salvestate: SSRS-i aruandes või andmebaasiserveris? Selgitage oma valikut.

Kuna SQL-päringute salvestamist tekstivormingus ei peeta enam heaks tavaks, peaksite seda vältima. Pigem on päringud paremini salvestatud andmebaasiserveris teatud salvestatud protseduuridesse. See oleks kasulik, kuna SQL-i hoitakse SP-s kompileeritud vormingus ja saate nautida kõiki SP kasutamise eeliseid.

27). Millised on eelmise versiooni SSRS 2008 R2 puudused?

Eelmisel SSRS-i versioonil, nimelt SSRS 2008 R2-l, olid järgmised puudused:

 • Sellel ei olnud printimisnuppu, nii et te ei saaks PDF-ide ja Exceli failide väljatrükke.
 • Eelmises versioonis ei olnud kohandatud koodi silumine võimalik
 • Leheküljenumbreid ei määratud kogu sisule
 • Kasutajatel ei lubatud väärtusi alamaruandest põhiaruandesse edastada
 • Alamaruandeid ei saanud päistesse ja jalustesse lisada.
 • Lehe päis tekitaks järgmisele lehele lisaruumi.

28. Selgitage, kuidas lisada soovitud diagramm SSRS keskkonnas genereeritud aruandele.

Samm 1. Käivitage graafiku viisard, et lisada aruandele diagrammi teabe lokaat. See viisard pakub teile joon-, lõigu-, piruka-, piirkonna- ja tulpdiagramme.

2. samm. Saate lohistada aruanded praeguse andmestiku väljadele, et näha diagrammi andmelehe numbrilist ja mittenumbrilist teavet.

3. samm. Valige soovitud diagrammivalik, et rääkida diagrammi andmelehe kolme tsooniga, milleks on seeriarühmad, kategooriarühmad ja väärtused.

29). Millised on minimaalsed tarkvaranõuded SSRS-i raamistiku installimiseks ja kasutamiseks?

Allpool on toodud SSRS-i raamistiku minimaalsed tarkvaranõuded.

 • Operatsioonisüsteem: Windows XP, Windows Server 2000, Windows Server 2003 (Standard või Enterprise väljaanne hoolduspaketiga 4 või uuem)
 • Protsessor: Intel Pentium 2 või uuem
 • Nõuded kõvakettale: vähemalt 50 MB aruandeserveri jaoks, 100 MB või rohkem DOTNET-raamistiku jaoks, 30 MB aruannete kujundaja jaoks ja 145 MB näidiste jaoks.
 • RAM Nõuded: 256 MB või rohkem vastavalt vajadusele
 • Andmebaas: SQL server 2000 vähemalt 3 paketi hoolduspaketiga või uuem

30. Mis on päringu parameetri funktsioon?

Päringuparameetri esmane funktsioon on andmete filtreerimine andmeallikas.

31. Kirjeldage lühidalt SSRS-i arhitektuuri.

SSRS-i arhitektuur on väga modulaarne ja skaleeritav. See on mitmetasandiline süsteem ja koosneb rakendustest, serveritest ja mitmest andmekihist. Ühte installitud programmi saab kasutada mitmes süsteemis. Allpool on toodud kõik SSRS-i olulised komponendid.

 1. Aruandlusjuht
 2. Aruandlusdisainer
 3. Teatatud teenused toetavad erinevat tüüpi brausereid
 4. Aruandlusserver
 5. Käsurea väljundid
 6. Aruannete serveri andmebaas
 7. Andmeallikad

32. Mis on mitme väärtusega parameetri funktsioon SSRS-i aruandes?

Mitme väärtusega parameeter võimaldab kasutajatel SSRS-i aruandesse sisestada ja seejärel parameetri kohta mitu päringut edastada. Kasuliku teabe saamiseks kasutatakse aruande andmete filtreerimiseks parameetreid. Mitme väärtusega parameetrite puhul saate valida, kas sisestada staatilised väärtused või tuua väärtused andmebaasidest.

33. Millised on SQL Serveri aruandlusteenuste kasutamise miinused?

Allpool on toodud SQL Serveri aruandlusteenuste kasutamise puudused.

 • SSRS-iga töötamiseks peate õppima SQL-koodi, kuid see pole tavaliste äriklientide jaoks teostatav.
 • SSRS kasutab serveris palju varasid, kui käitate suurt aruannet koos tohutute teabekogumitega.
 • SSRS töötab ainult Windowsis, nii et kõik organisatsioonid, kes Windowsi ei kasuta, ei pääse sellele tööriistale juurde.
 • Mobiilis SSRS-aruannete käitamiseks vajate eraldi nutitelefoni serverit.
 • SSRS-is kirjutatud kohandatud koodi tõrkeotsinguks vajate spetsialisti
 • Alamaruannete omadusi saate põhiaruandesse parameetrite kaudu edasi anda.

34). Nimetage SSRS-i raamistiku põhikomponendid.

SSRS-i raamistiku põhikomponendid on rakenduste kavandamiseks ja juurutamiseks vajalikud tööriistad. See võib olla API või aruandeserveri komponent. Rakenduse integreerimiseks aruannete loomisel ja haldamisel on vajalik API. Aruandeserveri komponendis saate koostada aruande mitmes vormingus, nagu XML, HTML, PDF, Word või Excel.

35. Millist meetodit kasutate aruandlusteenuste andmeallikate tekitatud üldkulude vähendamiseks?

Saate kasutada vahemällu salvestatud aruandeid ja hetktõmmiseid, kui soovite vähendada aruandlusteenuste andmeallikate pealt loodud üldkulusid.

36. Mida mõeldakse segarežiimilise andmebaasi turvalisuse all?

SQL-server pakub SQL Serveri installimisel võimalust lubada SQL Serveri integreerimine Windowsiga. Vastasel juhul palub see teil sisestada eraldi SQL Serveri kasutajanimi ja parool.

Vaata ka 100 parimat võimalikku intervjuuküsimust ja vastust

Windowsi integreerimissüsteem pole neist kahest turvalisem valik. Seega on parem hankida andmebaasiserverisse sisselogimiseks teine ​​SQL Serveri kasutajanimi ja parool. Seetõttu nõuavad teie SSRS-i aruanded oma kasutajanime ja parooli.

See võimaldab konkreetset renderdamise laiendust, mida nimetatakse kehtetuks renderduslaiendiks. Erinevalt teistest edastusvõimalustest ei saa nulledastuse pakkuja kasutada liikmesuse määratlust, kuna sellega ei ole kaasas edastusseadeid.

38. Kuidas te aruannet viimistleksite?

1. samm. Esmalt suurendage serveri limiiti või kasutage mõne muu andmebaasiserveri üksikasjalikku haldust.

2. samm. Looge kogu teabest regulaarselt koopiaid. See aitab teil paremini sisestada ja manustada aruande sisu, rakenduse põhjendust ja omadusi.

3. samm. Lukustamisega seotud probleemide lahendamiseks ärge lukku kasutage. See parandab ka päringute toimivust. Saate seda teha määrdunud lugemisega, kui andmete kopeerimine pole saadaval.

39. Millised on SSRS 2017 versioonis kasutusele võetud uued funktsioonid?

Allpool on loetelu kõigist SSRS-i uutest funktsioonidest:

 • Exceli faili eksport – see võimaldab teil eksportida kõik failid Exceli vormingusse. Enne seda sai eksportida ainult XLS-faile.
 • Andmehoiatused – on uued andmehoiatused, mis võimaldavad teil luua hoiatuslävesid, mida hinnatakse kasutaja määratud ajakava järgi. Lisaks on olemas andmehoiatuste haldur, mis saadab hoiatusi administraatoritele.
 • Power View – uuel RDLX-failivormingul on energiavaate suvand, mis on uus interaktiivne äriteabe funktsioon.

40. Mida mõeldakse mõiste Matrix all?

SSRS-i maatriks on teabeala, mis kuvab aruandeteavet segmentideks ja veergudeks koondatud lahtrites. Veergude ja ridade arvu kogutud SSRS-is haldavad hinnangud, mille DBA on määranud iga veeru ja rida kogumise kohta.

41. Mis on andmepiirkonnad? Nimetage SSRS-is kasutatavad erinevad andmepiirkonnad.

Andmepiirkonnad on teatud tüüpi aruandlusüksused, millel on korduvad read mitme kokkuvõtliku üksikasjaga kõigist andmekogumitest. Allpool on toodud kõik SSRS-is kasutatavad andmepiirkonnad:

 1. Diagrammi piirkond
 2. Mõõtepiirkond
 3. Loetelu piirkond
 4. Tabeli piirkond
 5. Maatriksi piirkond

42. Mis on aruandlusteenuste konfiguratsioonifaili nimi ja kus see asub?

Aruandlusteenuste konfiguratsioonifaili nimi on Rsreportserver.config. Leiate selle aruandehalduri või aruandeserveri veebiteenuse ja taustaprotsesside sätetest.

43. Mida tähendab mõiste Parameterized Report?

Parameetrilised aruanded käivitavad aruande või töötlevad andmeid, kasutades teatud sisendväärtusi. Arendaja saab parameetritega aruande kaudu aruande väljundit nihutada aruande töötamise ajal loodud omaduste põhjal. Seda kasutatakse sageli ühendatud aruannete ja alamaruannete jaoks ning see võib läbi puurida seotud andmetega seotud ja kanaliaruannete aruanded.

44. Kuidas saate SSRS-i aruandele kohandatud koodi lisada?

Kohandatud koodi lisamiseks SSRS-i aruandele peate minema menüüsse Aruanded. Ilmub valikute loend. Valige alammenüü Aruannete atribuudid valik ja siit saate kohandatud koodi jaoks alternatiive leida ja lisada.

45. Mida mõeldakse mõiste Snapshot Report all?

Snapshot Report tähendab eelkäitatud aruannet, millel on aruande jaoks vajalikud vorminguandmed ja andmestik. Neid kasutatakse aruandeteabe salvestamiseks kalendrite alusel ja need väljastatakse aruandeserveritele. Saate luua aruande hetktõmmiseid alati, kui klient või rakendus neid ülevaatekujunduses küsib.

46. ​​Millised on hetktõmmiste aruannete kasutamise plussid?

 • Aruande ajalugu: hetktõmmiste aruanne võimaldab teil aruande eelvaate ettevalmistamise ajal luua aruandega tähistatud tausta
 • Järjepidevus: aruannete eelvaated pakuvad mitmele kliendile järjepidevalt usaldusväärseid tulemusi.
 • Toimivus: saate broneerida tohutuid aruandeid, mis esitatakse töövälisel ajal. See vähendab aruandeserveri survet tipptööajal.

47. Mida tähendab aruannete läbiklõpsamine?

Kui valite oma mudelipõhises aruandes leiduva intelligentse teabe, vestleb klõpsamisaruanne aruandemudeli seotud andmete tabeliga. Aruandeserver loob need teie aruandemudeli kureerimisel edastatud andmete põhjal.

48. Mis on puurimisaruanded?

SSRS-i süvendusaruanded võimaldavad klientidel teavet kuvada või peita, lisades tekstikasti pluss- või miinusmärgid. See võimaldab klientidel mõista, kui palju üksikasju teised peavad nägema.

49. Mis on Drillthrough Reports?

Aruande uurimine on standardne aruandetüüp SSRS-is, mille kasutaja saab avada, klõpsates hüperlingil, st lingil teises aruandes. Drill-through aruanded sisaldavad tavaliselt teavet teatud üksuse kohta, mis asub esialgses kokkuvõtlikus aruandes.

50. Mida tähendab vahemällu salvestatud aruanne?

Vahemällu salvestatud aruanne viitab juba käsitletud aruande koopia loomisele. Aruandeserver salvestab tavaliselt vahemällu aruande eksemplari. Kui aga aruanne sisaldab olenevalt päringu parameetritest mitut andmetüüpi, võidakse korraga vahemällu salvestada mitu aruande versiooni.

51. Mis on SSRS-i aruande andmekogum?

Andmekogum on käsk, mis hangib andmeallikast andmed aruande koostamiseks. SSRS-i manustatud andmestik sisaldab SQL-käske, filtreid, parameetreid jne. SSRS-is võivad andmestikud olla kahte tüüpi: manustatud ja jagatud andmekogumid.

52. Mis on aruande koostaja funktsioon SSRS-is?

Aruande koostaja on SSRS-i tööriist, mida kasutatakse aruannete koostamiseks. See võimaldab kasutajatel SSRS-ile aruandeid koostada, hallata ja avaldada. Samuti saate aruannete koostaja kaudu luua jagatud andmekogumeid. See on iseseisev install ning seetõttu on seda lihtne paigaldada ja konfigureerida.

53. Kas SSRS-i on võimalik käitada SQL Server Expressi väljaandega?

Jah, me saame hõlpsasti kasutada SSRS-i koos SQL Server Expressi väljaandega.

Järeldus

Loodame, et see artikkel aitas teil õppida mitmeid olulisi SSRS-i kontseptsioone, mida intervjuudes sageli küsitakse. Need on korduma kippuvad SSRS-i intervjuu küsimused ja aitavad teil intervjuu esimesel katsel selgeks teha. Pidage meeles, et ülaltoodud artikkel annab teile ainult ettekujutuse esitatud küsimustest.

Kuid on palju rohkem seotud teemasid, mille kohta võite küsida. Lollikindla ettevalmistusstrateegia jaoks soovitame teil läbida kõik sarnased kontseptsioonid ja teemad. Seda arvestades soovin teile edu järgmise SSRS-i intervjuu puhul.