Veebirakendused

Mis on nõuete jälgitavuse maatriks (RTM)?

30. oktoober 2021

Nagu nimigi ütleb, kasutatakse seda maatriksit selleks, et jälgida ja kontrollida, kas projekti praegused nõuded on täidetud. Dokumenti, mida kasutatakse kahe algtaseme dokumentide kaasseotamiseks, mis nõuavad mitu-mitmele seost, et kontrollida selle seose täielikkust, nimetatakse nõuete jälgitavuse maatriks .

Sisukord

Nõuete jälgitavusmaatriks (RTM)

Dokumenti, mis hõlmab kõiki kliendi pakutud nõudeid ja jälgib nõudeid ühes dokumendis, kaardistades ja jälgides testjuhtumeid kasutajanõuetega, nimetatakse nõuete jälgitavuse maatriksiks.

Nõuded Jälgitavuse maatriksdokument tarnitakse tarkvaraarenduse elutsükli lõpus.

Dokumentide esmane eesmärk on kontrollida, kas kõik kasutaja nõuded on testjuhtumite abil kontrollitud ja et tarkvara testimise käigus ei jäetaks kontrollimata ükski funktsionaalsus.

Testimise 100% katvus peaks olema mis tahes testimise keskmes, st testida tuleks kõike, mida on vaja testida.

Nõuded Jälgitavuse maatriks

Nõuete tüübid Jälgitavuse maatriks

Jälgitavuse nõude võib laias laastus jagada kolmeks põhikomponendiks. Nemad on:

1. Edasine jälgitavus

See maatriks tagab, et tootele rakendatakse kõiki nõudeid ja seda testitakse põhjalikult.

Samuti kontrollib see toote suunda ja tagab, et see liigub õige tarkvara/toote jaoks soovitud suunas.

Nõuded kaardistatakse testjuhtumitega.

2. Tagasiulatuv või vastupidine jälgitavus

See maatriks kontrollib, et testijad ei laiendaks projekti ulatust, lisades koodi, teste, kujunduselemente või muud mittevajalikku tööd, mis pole kasutajanõuetes eelnevalt määratletud.

Samuti hoolitseb see selle eest, et praegune toode püsiks õigel teel.

Testjuhtumid kaardistatakse vastavalt nõuetele.

3. Kahesuunaline või edasi-tagasi jälgitavus

See tagab, et kõikidel testjuhtumitel on kaetud kõik kasutaja nõuded ning analüüsib toote defektidest põhjustatud muutusi kasutajanõuetes ja vastupidi.

Nõuete jälgitavuse maatriksis sisalduvad parameetrid

Nõuete jälgitavuse maatriksi väljatöötav testimismeeskond võib valida saadaolevad testihaldustööriistad peale Exceli lehe eraldi haldamise.

RTM-i Exceli lehel on kolm parameetrit:

 • Nõude ID
 • Nõude tüüp ja kirjeldus
 • Testjuhtumid koos olekuga

Lisaks ülaltoodule võib nõuete jälgitavuse maatriks sisaldada ka:

 • Nõue on kaetud vastavalt katsejuhtumite arvule.
 • Kasutaja vastuvõtutesti olek, kui kasutaja on seda teinud.
 • Disain ja täitmise olek konkreetsete testjuhtumite jaoks.
 • Mainitud on seotud vead ja hetkeseisund.

Poleks vale öelda, et RTM on kõigi testimistoimingute jaoks ühtne teenus.

Vaata ka 10 parimat tasuta kõvaketta partitsioonitarkvara tööriista (ühendamine ja taastamine)

Nõuete olulisus Jälgitavuse maatriks

Kasutajate nõuete põhjalik analüüs ning positiivsete ja negatiivsete testjuhtumite genereerimine tuleks tagada, võttes arvesse kõiki võimalikke stsenaariume või testjuhtumeid.

Niisiis, kuidas saab tagada, et testimise ajal pole ühtegi nõuet välja jäetud?

Lihtsaim viis on nõuete ja neile vastavate testjuhtumite ja katsestsenaariumide lihtsustatud jälgimine.

Iga testija peab tagama, et tarnitav toode oleks defektideta ja vastaks kõigile kasutaja nõuetele.

Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid kvaliteedikontrolli testijad nõudeid põhjalikult mõistma ja suutma nõuded erinevateks stsenaariumideks jaotada ning seejärel nende stsenaariumide kohta testjuhtumeid luua.

Kui testjuhtumid on tehtud, tuleb need individuaalselt läbi viia ning koostada ka edu- ja ebaõnnestumisaruanded.

Siin tuleb nähtavale nõuete jälgitavuse maatriks.

Maatriks ei ole midagi muud kui tüüpiline tööleht, mis sisaldab kasutaja nõudeid ja kõiki võimalikke testimise stsenaariume, testjuhtumeid ja nende edu või ebaõnnestumise hetkeseisu.

RTM-i abil saab testimismeeskond paremini aru ja jälgib erinevaid testimistegevusi, mida tarkvara või toote jaoks tuleb teha.

Näide nõuete jälgitavuse maatriksist

Vaatleme näidet kasutaja nõuete spetsifikatsioonist, mis nõuab a Seadistage tegumihalduri tarkvaras meeldetuletus .

Seega, Ettevõtte nõue (BR1) on: Nupp Määra meeldetuletus peaks olema saadaval.

The teststsenaarium (TS1) Nõue on järgmine: Nupp Määra meeldetuletus on olemas.

Selle stsenaariumi korral on kaks testjuhtumit:

  Testjuhtum 1 (TS1.TC1): Meeldetuletuse määramise valik on lubatud ja töötab edukalt.Testjuhtum 2 (TS1.TC2): Meeldetuletuse määramise valik on edukalt keelatud.

Kui ülaltoodud testjuhtumid on rakendatud, võivad need õnnestuda või ebaõnnestuda.

Ebaõnnestumise korral saab leitud defektid loetleda ja kaardistada koos ärinõude, teststsenaariumi ja testjuhtumitega.

Oletame, et TS1.TC1 ebaõnnestub, st kasutaja ei saa igapäevaste toimingute jaoks meeldetuletust määrata, kuigi see valik on lubatud. Sellisel juhul saab defekti registreerida nõuete jälgitavuse maatriksis.

Oletame, et defekti ID on D1. Seejärel kaardistatakse see ka BR1, TS1 ja TS1.TC1-ga.

Tabelivormingus näeb RTM välja umbes selline:

Ärinõue Testi stsenaarium Testjuhtum Defektid
BR1 TS1TS1.TC1D1
TS1.TC2

Samamoodi saab lisada muid ridu muude ärinõuete jaoks, BR2, BR3 ja muud, koos nende testjuhtumite, testistsenaariumide ja kaardistatud defektidega.

Testi katvus

Testi katvus on termin, mis määratleb, milliseid kasutajanõudeid tuleb pärast testimise algust testida ja kontrollida.

See kontrollib, kas testjuhtumid on õigesti täidetud või mitte, et tagada tarkvararakenduse täielikkus minimaalsete või puudulike defektidega.

100% testi katvuse saab saavutada, kasutades nõude jälgitavust järgmiselt.

Sisemised vead tuleks kaardistada kavandatud testjuhtumitega.

Kliendi teatatud defektid (CRD) tuleks kaardistada üksikute testjuhtumitega.

Nõuete spetsifikatsiooni tüübid

1. Tarkvaranõuete spetsifikatsiooni dokument (SRS)

See on üksikasjalik dokument, mis sisaldab kõiki üksikasju kliendi või sidusrühmade funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete kohta.

SRS on tarkvararakenduste kavandamise ja arendamise lähtedokument.

Vaata ka 11 parandust selle kohta, et Recaptcha ei tööta Chrome'is, Firefoxis ega mis tahes brauseris

2. Kasutage juhtumidokumenti

Kasutusjuhtumi dokument aitab tarkvara kavandamisel ja juurutamisel vastavalt ärivajadustele.

See näitab üksikasjalikku töövoogu selle kohta, kuidas iga ülesannet tuleb täita.

Süsteemi ja kasutaja vahelised interaktsioonid kaardistatakse kasutusjuhtumi dokumendis, kasutades osalejaid ja sündmusi, mis on vajalikud nõutud eesmärgi saavutamiseks.

3. Ärinõuded

Ärinõuete dokument (BRS) on kõrgetasemeline nõuete loend, mis sisaldab üksikasjalikult tegelikke klientide nõudeid pärast lühikest kliendiga suhtlemist.

Selle dokumendi tavaliselt koostab ärianalüütik või projektiarhitekt. SRS on tuletatud BRS-ist.

4. Kasutajate lood

Agiilse arendusmeetodi puhul kasutatakse kasutajalugu kirjeldamaks erinevaid tarkvara funktsioone lõppkasutaja vaatenurgast.

Need lood lihtsustavad kasutaja nõudeid, määratledes erinevat tüüpi kasutajad ja nende nõuded, mis funktsioonile ja miks.

Kasutajalood ja Agile arendus on tarkvaratööstuse uus trend, mis on nihkumas nende ja vastavate kasutajanõuete salvestamiseks vajalike tarkvaratööriistade poole.

5. Projekti nõuete dokumendid (PRD)

Kogu projektimeeskonna jaoks loodud viitedokument, mis räägib igale liikmele toodete toimimisest, on PRD.

Seal on neli sektsiooni:

 • Toote otstarve
 • Toote omadused
 • Vabastamise kriteeriumid
 • Eelarve koostamine ja projekti ajakava

6. Defekti tõendamise dokument

Testimismeeskond säilitab defektide parandamiseks ja uuesti testimiseks dokumenti, mis sisaldab defektidega seotud üksikasju.

See defektide tõendamise dokument kontrollib, kas defektid on parandatud või mitte; neid testitakse uuesti erinevates operatsioonisüsteemides või seadmetes või erinevate süsteemikonfiguratsioonidega.

Kui projektil on usaldusväärne defektide parandamise ja kontrollimise etapp, on defektide tõendamise dokument oluline ja kasulik.

Nõuete jälgitavuse maatriksi kasulikkus näidet kasutades

Arvestades tegumihalduri tarkvara eelmist määratud teatist, vaatame, kuidas nõuete jälgitavuse maatriks võib aidata.

1. Rakendamine

Nõue: Rakendage tegumihalduri rakenduses nupp Määra teatis.

Rakendamine: Kui kasutaja on sisse logitud, peaks märguande ikoon olema armatuurlaual nähtav ja juurdepääsetav.

2. Kas nõue on vajalik?

Nõue: Rakendage nupp Määra teatis ainult konkreetsete kasutajate jaoks.

Rakendamine: Kasutaja saab valida, kas ta soovib lubada oma ülesannete teavitamise automaatselt või käsitsi või üldse mitte.

3. Nõude tõlgendamine

Nõue: Nupp Määra teatis sisaldab märguande seadistamise kuupäeva ja kellaaega.

Rakendamine: Kui kasutaja klõpsab märguande määramise ikooni/nuppu, mis on saadaval?

 • Valige ülesanne, mille jaoks tuleb meeldetuletus määrata.
 • Kuupäeva ja kellaaega saab seadistada vastavalt kasutaja vajadustele.

4. Projekteerimisotsused pärast nõude rakendamist

Nõue: Ülesanded, kustutamine, muutmine, uus, seaded, märguannete määramine peaksid olema nähtavad ja juurdepääsetavad.

Rakendamine: Kõik üksused, mis peavad olema nähtavad, tuleks paigutada raami järgi tabeli kujul.

5. Kõik nõuded määratud

Nõue: Tuleks pakkuda suvand „Vaigista teatis”.

Rakendamine: Kui suvand 'Määra märguanne' on saadaval, peaks ka 'Vaigista teatis' olema saadaval ja töötama täpselt. Kui suvand „teatise vaigistamine” töötab õigesti, saab pärast ülesannete lõpetamist või kasutajate nõudmisel kõiki seatud teateid hõlpsalt lähtestada või vaigistada.

Vaata ka Kuidas kasutada Facebooki funktsiooni „Take Break” kellegi vaigistamiseks

Testi katvuse ja RTM-i eelised

 • Nõuete jälgitavuse maatriks toob esile dokumendis puuduvad nõuded ja ebakõlad. Kasutaja peaks saama selle, mida ta küsis, ilma vähemate või lisafunktsioonideta.
 • Üldised vead, teostus ja olek on näidatud ärinõuete vaatenurgast.
 • 100% testi katvus on kinnitatud.
 • RTM-i abil analüüsitakse ja hinnatakse testjuhtumite uuesti läbivaatamise ja ümbertöötamise mõju QA meeskonna tööle.
 • Kasutajate nõuete prioriteetne rakendamine on oluline. Esmalt tuleks rakendada kõrgeima prioriteedi nõudeid, et lõpptoodet saaks tarnida esmatähtsate nõuetega ja ajakava järgi.
 • Testiplaanid ja testjuhtumid on kirjutatud täpselt, et kontrollida, kas kõik rakenduse nõuded on täidetud.
 • Kliendi muutmistaotluse korral saab kõiki seotud funktsioone vastavalt muuta, ilma et midagi tähelepanuta jääks.

Katvuse testimise väljakutsed

Suhtlemine

Kui sidusrühmad nõuavad muudatusi, tuleks neist arendus- ja testimistsükli varasemates etappides viivitamatult teatada arendus- ja testimismeeskondadele. Hilinemise korral on vaja tarbetut aega ja vaeva, mis lükkab projekti edasi ja suurendab kulusid.

Testistsenaariumide tähtsuse järjekorda seadmine

Katse stsenaariumid tuleks prioritiseerida vastavalt kasutaja nõudmistele ja viivituste vältimiseks sellisena edastada. Kõiki testistsenaariume on võimatu rakendada, mistõttu tuleb otsustada, milliseid testistsenaariume ja millises järjekorras on vaja testida.

Tõhus testimisstrateegia

Testi katvuse rakendamise tõhus strateegia on see, mis tagab rakenduse hea kvaliteedi, mida säilitatakse mõne aja jooksul

Protsessi rakendamine

Testimisprotsessi määratlemisel tuleks arvesse võtta selliseid tegureid nagu meeskonnaoskused, järgitud organisatsioonilised struktuurid ja protsessid, varasemad kogemused, tehniline infrastruktuur, rakendamine, aeg ja ressursid, kuludega seotud projektihinnangud ja meeskonna asukoht ajavööndite järgi.

Nii saab meeskond tagada protsessi tõrgeteta kulgemise ja kõik projektis osalejad jäävad samale lainele.

Ressursside kättesaadavus

Kvalifitseeritud domeenispetsiifilised testijad ja testijate kasutatavad testimistööriistad on kaht tüüpi ressursse, mis on vajalikud mõjuvate testistsenaariumide ja skriptide kirjutamiseks ja rakendamiseks.

Need ressursid võivad tagada kasutaja jaoks rakenduse õigeaegse tarnimise ja piisava rakendamise.

Lõpusõnad

RTM ehk Requirement Traceability Matrix on üks dokument, mille esmane eesmärk on tagada, et ühtegi katsejuhtumit ja katsestsenaariumit ei jäetaks välja. Kõik funktsioonid on edukalt testitud ja kaetud. Selleks kaardistatakse ja jälgitakse dokumendis kliendi nõuded.

Defektide arv määrab, millist testimist tehakse. Kui arv on kõrge, tähendab see kasulikku kvaliteedikontrolli ja madal arv näitab ebapiisavat kvaliteedikontrolli.

Kui seda tehakse põhjalikult ette planeerides, põhjustab Test Coverage vähem korduvaid ülesandeid ja testimisetappides defekte, mille tulemuseks on madal defektide arv.

Seega on tarkvara või toode kasulik, kui defekt on minimeeritud ja testide ulatus on maksimeeritud.

Soovitatavad artiklid

 • Mis on Unsecapp.Exe ja kas see on ohutu?Mis on Unsecapp.exe ja kas see on ohutu?
 • 15 parimat UML-i diagrammi tööriista ja tarkvara15 parimat UML-i diagrammi tööriista ja tarkvara
 • [PARANDATUD] Windows ei pääse määratud seadmele, teele või failiveale juurde[PARANDATUD] Windows ei pääse määratud seadmele, teele või failiveale juurde
 • 16 Windows Update'i parandusi, mis Windowsis ei tööta16 Windows Update'i parandusi, mis Windowsis ei tööta
 • 4 AMD Radeoni seadete parandust võideti4 AMD Radeoni seadete parandused ei avane
 • Suumi ekraanipildi tööriist: näpunäiteid ja nippeSuumi ekraanipildi tööriist: näpunäiteid ja nippe